• slide
  • slide
  • slide

Kontakt

Banská Štiavnica - sídlo firmy:

Dolná 14, 969 01 Banská Štiavnica
Pondelok-piatok- 8:00-12:00  13:00-17:00   sobota 8:30-11:30
Tel.: 045 - 6921857,
Mobil: 0908 570 180, 0903 544 563

imobs@imobs.sk

  Prevádzka:

Kammerhofská 14, 969 01 Banská Štiavnica

Pondelok-piatok- 8:00-12:00  13:00-17:00   sobota 8:00-12:00

Tel.: 045 - 6913054

Prevádzka:

Sládkovičová 8 966 81 Žarnovnica

Pondelok-Piatok- 8:00-17:00   Sobota 8:00-11:00

Tel.: 045 - 6813740

imozc@imobs.sk